Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O dostępności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O dostępności

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby być instytucją dostępną dla wszystkich osób pracujących, studiujących, ubiegających się o zatrudnienie oraz możliwość nauki, związanych z Uniwersytetem, jak i odwiedzających go.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju UJ w latach 2021-2030 „dostępność” – określona jako jedna z kluczowych wartości społecznych – jest dążeniem do zapewnienia takich warunków środowiska fizycznego, przestrzeni cyfrowej oraz organizacji procesów i metod działania, aby niepełnosprawność i inne szczególne potrzeby nie stanowiły powodu wykluczenia kogokolwiek z nauki, pracy i innych dziedzin życia.

Tym samym praktyka dostępności polega na tworzeniu warunków niezbędnych do nauczania, wychowywania i pracy naukowej, jak również przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz zapewnieniu równego traktowanie wszystkich członków wspólnoty uczelni.