Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ludzie dostępności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ludzie dostępności

Zapraszam w imieniu swoim oraz osób, z którymi współpracuję do dialogu na temat zapewniania dostępności w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Koordynator ds. dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
zdjęcie portretowe dr hab. Huberta Kaszyńskiego, prof. UJ

Współpraca merytoryczna

 • mgr Katarzyna Duraj-Per, zastępczyni Dyrektora Centrum Dostępności UJ ds. administracyjnych i procesów dostępności

Współpraca merytoryczna – dostępność cyfrowa

 • mgr Mirosław Jędrzejewski – Kierownik Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego UJ
 • mgr Przemysław Kozera – Specjalista ds. Informatyki, Wydział Biologii UJ
 • dr hab. Adam Roman, prof. UJ – Pełnomocnik Rektora UJ ds. informatyzacji
 • mgr inż. Lucjan Stalmach – Dyrektor Centrum Informatyki
 • mgr inż. Tomasz Zacharski – Wicedyrektor ds. Rozwoju BJ, Kierownik Oddziału Komputeryzacji BJ
 • Radosław Zaremba – Specjalista ds. technologii wspierających (AT), Centrum Dostępności UJ

Współpraca merytoryczna – dostępność architektoniczna

 • mgr Renata Szymoniak – Dział Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
 • mgr Marek Uliński – Zastępca Kanclerza UJ ds. Administrowania Nieruchomościami
 • mgr inż. Tomasz Wojtkiewicz – Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami
 • mgr inż. Gerard Żychowicz – Zastępca Kanclerza ds. Techniczno-Inwestycyjnych
 • mgr inż. Joanna Rzepecka - Zastępczyni Kierownika Działu Remontów

Współpraca merytoryczna – dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ – Instytut Socjologii
 • mgr Olga Maciejewska – Instytut Socjologii UJ
 • dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ – Instytut Pedagogiki UJ
 • mgr Małgorzata Perdeus-Białek – Trenerka, Inspektorka Ochrony P.poż., Centrum Dostępności UJ
 • mgr Joanna Szwed – Zastępca Kierownika Centrum Promocji i Komunikacji UJ
 • mgr inż. Monika Tokarczyk – Koordynator BIP UJ

Współpraca merytoryczna – panel ekspertów

 • mgr Ireneusz Białek – Dyrektor Centrum Dostępności UJ
 • dr Agata Cebera – Asystentka Katedry Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji UJ
 • mgr Małgorzata Grzelewska - Zastępca Kanclerza UJ ds. ogólnych
 • mgr Jagna Kazienko – Kierownik Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji
 • dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ – Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich
 • mgr Michał Powszedniak – Koordynator Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania
 • mgr inż. Monika Tokarczyk - Inspektor Ochrony Danych
 • mgr Magdalena Ziemnicka - Zastępczyni Dyrektora Centrum Dostępności UJ ds. studenckich, doradczyni edukacyjna

Współpraca merytoryczna – badania ewaluacyjne

 • dr hab. Jolata Perek-Białas, prof. UJ – Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych