Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłoszenia w sprawie zapewniania dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Każda osoba ma prawo poinformować o barierach w dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej UJ. Zgłoszenie można przygotować samodzielnie lub skorzystać z poniższego formularza.

Formularz 1 - wersja online. „Informacja o zapewnieniu dostępności”

Formularz 1 - wersja pdf „Informacja o zapewnieniu dostępności”

Jeśli skorzystanie z formularza „Informacja” nie jest możliwe, zachęcamy do pobrania pliku „Informacja o barierach w zapewnianiu dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej” i przesłanie uzupełnionego dokumentu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel/ka ustawowy/a, po wykazaniu interesu faktycznego ma prawo złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub/i informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek można przygotować samodzielnie lub skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej.

Formularz 2 - wersja online. „Wniosek o zapewnienie dostępności”

Formularz 2 - wersja pdf „Wniosek o zapewnienie dostępności”

Jeśli skorzystanie z formularza nie jest możliwe, prosimy o pobranie pliku „Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej” i przesłanie uzupełnionego dokumentu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Dostępność cyfrowa

Każda osoba ma prawo wystąpić do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Zgłoszenie można przygotować samodzielnie lub skorzystać z poniższego formularza.

Formularz 3 - wersja online. „Żądanie zapewnienia dostępności”

Formularz 3 - wersja pdf „Żądanie zapewnienia dostępności”

Jeśli skorzystanie z formularza nie jest możliwe, prosimy o pobranie pliku „Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej” i przesłanie uzupełnionego dokumentu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargę można sporządzić samodzielnie lub skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej.

Formularz 4 - wersja online. „Skarga w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej”

Formularz 4 - wersja pdf „Skarga w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej”

Jeśli skorzystanie z formularza nie jest możliwe, prosimy o pobranie pliku „Skarga w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej” i przesłanie uzupełnionego dokumentu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Pobierz klauzulę informacyjną RODO wersja PDF

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 1062) oraz Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).